RESERVATIONS: 1-800-MUST-SEE (687-8733) |    STAR REWARDS
 

Vietnamese Concert

Reno Ballroom
Saturday May 28, 2016
Show Time: 8pm

Don't miss this exciting Vietnamese Concert featuring DON HỒ, THANH HÀ, LAM ANH, BẰNG KIỀU, BAN NHẠC BROTHERS, MC ĐẶNG HOÀNG LIÊM, TƯỜNG KHUÊ and NHƯ QUỲNH!

They will be performing at the Reno Ballroom on Saturday, May 28 at 8pm.